Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JR / In the current issue of JR

Journal of Religion 97:1 (2017)

  • Dov Weiss, "Sins of the Parents in Rabbinic and Early Christian Literature, " 1–25 (first page)
  • D. Jeffrey Bingham, "Senses of Scripture in the Second Century: Irenaeus, Scripture, and Noncanonical Christian Texts," 26-55 (first page)

Δεν υπάρχουν σχόλια: