Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ET / In the current issue of ET

Expository Times 128:5 (2017)

  • Youngju Kwon, "Baptism or Gospel of Grace?: Romans 6 Revisited," 222-230 (abstract)
  • Paul Foster, "The Latin Texts and Manuscripts of the New Testament," 231-233 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: