Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ET / In the current issue of ET

Expository Times 128:6 (2016)

  • James S. Anderson, "El, Yahweh, and Elohim: The Evolution of God in Israel and its Theological Implications," 261-267 (abstract)
  • Sebastian Selvén, "The Bible in Jewish–Christian Dialogue: A Jewish Perspective," 268-275 (abstract)
  • George G. Nicol, "The Bible as a Document of the Church: A Personal View," 276-285 (abstract)

Book of the Month

  • Paul Foster, "Q as Social Criticism expressed by Galilean Scribes," 286-289

Δεν υπάρχουν σχόλια: