Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του StR / In the current issue of StR

Studies in Religion / Sciences religieuses 45:4 (2016)

Ronald Charles, "Interpréter Paul au pluriel: Une illustration à partir de 1 Corinthiens 5,1–5," 600-611 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: