Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 113:1 (2016)

Bernd Janowski, "Der ganze Mensch: Zu den Koordinaten der alttestamentlichen Anthropologie," 1-28 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: