Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του RHRP / In the current issue of RHRP

Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 96:1 (2016)

  • Marc Philonenko, "La sainte Congrégation de Jérusalem," 3-8
  • Gilbert Vincent, "Temps de l’indignation, temps de la prophétie. Lectures ricœuriennes. I. Les sources prophétiques de l’indignation," 19-55

Δεν υπάρχουν σχόλια: