Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Το τρέχον τεύχος JSCS / The current issue of JSCS

Journal of Septuagint and Cognate Studies 48 (2015)

  • Pieter W. van der Horst, "Was the Earth 'Invisible'? A Note on ἀόρατος in Genesis 1:2 LXX"
  • Larry Perkins, "The Translation of משׁכן/אהל מועד and שׁכן in Greek Exodus"
  • Jan Joosten, "Divergent cultic practices in the Septuagint. The "shoulder" (βραχίων) of the priest"
  • Kristin de Troyer, "The Battle against Ai and the Textual History of the Book of Joshua"
  • Benjamin Johnson, "Narrative Sensitivity and the Variation of Verb Tense in 1 Reigns 17:34-37 (Wevers Price Paper 2013)"
  • Alison Salvesen, "The "Three" in early Christian commentary: The case of the "Song of the Vineyard" (Isaiah 5:1–7)"
  • Bradley C. Gregory, "Isaiah 14 (LXX) as Narrative Template for Antiochus IV in 2 Maccabees 9"
  • Herbert Migsch, "Zwei Anmerkungen zu Jeremia 27LXX im Hexapla-Apparat der Göttinger Edition"
  • Takamitsu Muraoka, "A Supplement to A Greek ≈ Hebrew/Aramaic Two-way Index to the Septuagint"
  • Ana-Maria Gînsac et Mădălina Ungureanu, "Les premières traductions roumaines de la Septante (XVIIe siècle). Le projet «Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688.»"

Δεν υπάρχουν σχόλια: