Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Οι γλώσσες της Παλαιστίνης στην εποχή του Ιησού / The languages in Palestines of Jesus' times

Διαβάστε το ενδιαφέρον άρθρο του Hughson T. Ong στη σελίδα The Bible and Interpretation για τις γλώσσες που μιλούσαν οι άνθρωποι στην Παλαιστίνη της εποχής του Ιησού και για εκείνες που μιλούσε ο ίδιος:


Δεν υπάρχουν σχόλια: