Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Από τη συλλογή Schriften des Historischen Kollegs / From the collection of Schriften des Historischen Kollegs

Στη σειρά Schriften des Historischen Kollegs έχουν δημοσιευθεί κι είναι διαθέσιμες ελεύθερα στο διαδίκτυο οι εξής δύο μονογραφίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσον αφορά στην ιστορία Χρόνων της Καινής Διαθήκης: 

ISBN 978-3-486-56414-3 

ISBN 978-3-486-56385-6 

Δεν υπάρχουν σχόλια: