Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

H πρόσληψη της βιβλικής εικόνας της Βαβυλώνας στην πολιτική και κοινωνική σκέψη των ΗΠΑ / The reception of the biblical image of Babylon in political and social thought of USA

Erin Runions, The Babylon Complex: Theopolitical Fantasies of War, Sex, and Sovereignty, Fordham University Press, 2014, 312pp., $26 Μία ενδιαφέρουσα βιβλιοκρισία του βιβλίου του Erin Runions, The Babylon Complex: Theopolitical Fantasies of War, Sex, and Sovereignty, Fordham University Press, 2014 από τον Phillip M. Sherman έχει αναρτηθεί στην γνωστή ιστοσελίδα Marginalia: 

Babylon’s Imperial Allure – By Phillip M. Sherman

Δεν υπάρχουν σχόλια: