Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Οι γυναίκες στο βιβλίο της Γένεσης / Women in the book of Genesis

Στην γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο κείμενο του David J. Zucker για τις γυναίκες που εμφανίζονται στο βιβλίο της Γένεσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: