Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Συνέδριο με θέμα τη σχέση των χειρογράφων του Κουμράν και του Ελληνισμού / Conference on DSS and Hellenism

Το Ινστιτούτο του Κουμράν στο Πανεπιστήμιο του Groningen σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Leuven διοργανώνουν την πέμπτη διεθνή συνάντηση Groningen - Leuven με αφορμή τα 55 χρόνια λειτουργίας του Ινστιτούτου του Κουμράν. Το συνέδριο θα λάβει χώρα από τις 13 έως τις 14 Απριλίου 2016.

Το πρόγραμμα της συνάντησης:

Programme

Wednesday 13.4.2016

8:30h   Coffee and Tea

 • 9:00     Elmer Sterken, Rector Magnificus, University of Groningen: opening of the meeting
 • 9:15h   John Collins (Yale University): Workshop I: “The Impact of Hellenism in Judah”
 • 10:45h Coffee Break
 • 11:00h Workshop I continues
 • 11:30h Short papers by Dirk Smilde Research Seminar students
 • 12:20h Jürgen Zangenberg (University of Leiden): Announcement on the forthcoming publication Humbert, Chambon, and Mlynarczyk Qumran IIIA of Roland de Vaux’s excavations of Khirbet Qumran

12:30h Lunch Break
 • 13:30h Vasile Babota (Pontifical Gregorian University & Pontifical University of St. Thomas Aquinas): “The Hasmonean High Priesthood, the Opposition(s) Groups, and the Composition of Some Dead Sea Scrolls”
 • 14:15h Albert I. Baumgarten (Bar-Ilan University): “Challenging the Authorities: Looking for Trouble”
 • 15:30h Coffee Break
 • 16:15h Justin David Strong (University of Notre Dame): “Jubilees and Hellenistic Physiognomy”
 • 17:00h Dennis Mizzi (University of Malta): “Conceptualizing a ‘Library’ at Qumran: A Material Perspective on the Dead Sea Scrolls in the Light of Papyrological Evidence from the Graeco-Roman Mediterranean”

18:30h Dinner

Thursday 14.4.2016

9:00h   Coffee and Tea
 • 9:15h   Benjamin Wright (Lehigh University): Workshop II: “Were the Qumran Sectarians Hellenistic Jews?”
 • 10:45h Coffee Break
 • 11:00h Workshop II continues
 • 11:30h  Meike Christian (Georg-August Universität, Göttingen): “Lowliness and Election in 4QInstruction and the Hodayot”
 • 12:15h  Francis Borchardt (Lutheran Theological Seminary Hong Kong/ Academy of Finland Centre of Excellence: Changes in Sacred Texts and Traditions): “4QMMT and the Heroic Figure in Hellenistic Judaism”
13:00h Lunch Break
 • 14:00h Atar Livneh (University Ben Gurion of the Negev): “Brief Accounts of Israelite History in the Qumran Scrolls: Biblical Patterns and Hellenistic Influence”
14:45h Coffee Break
 • 15:00h Shira J. Golani (KU Leuven): “The Use of Lists in the Dead Sea Scrolls within their Hellenistic Post-Biblical Setting”
 • 15:45h  Patrick Pouchelle (Centre Sevres, Paris): “Are there grecisms in Qumran Hebrew and how could we detect them?”
 • 16:30h  Pieter B. Hartog (KU Leuven): “The Greek Bible in the Dead Sea Scrolls and The Early History of the Septuagint”
 • 17:15h  Hanna Tervanotko (University of Helsinki & KU Leuven) and Mladen Popović (Qumran Institute, University of Groningen): Closing Remarks
18:00h Dinner

Δεν υπάρχουν σχόλια: