Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

O Daniel Boyarin για τον ιστορικό Metatron / Daniel Boyarin on historical Metatron

Στην ιστοσελίδα του Yale Divinity School έχουν "ανεβεί" οι τρεις διαλέξεις του καθηγητή Daniel Boyarin για την εμφάνιση του Μετατρόν στον ραββινικό Ιουδαϊσμό ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: