Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Ένα νέο βιβλίο για την Ανάληψη Ησαΐα / A new book on The Ascension of Isaiah

coverΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters ένας συλλογικός τόμος για το απόκρυφο κείμενο Ανάληψις Ησαΐου. Πρόκειται για ένα κείμενο, το οποίο καταλαμβάνει σημαντική θέση στην αρχαία χριστιανική γραμματείας εξαιτίας της δυσκολίας προσδιορισμού της προέλευσής του αλλά και της σημασίας που έχει όσον αφορά στον αυτοπροσδιορισμό των Χριστιανών έναντι των Ιουδαίων σε αυτή την πρώιμη περίοδο. Στα πρώτα κεφάλαια του τόμου παρουσιάζονται τα προβλήματα της χρονολόγησης, προέλευσης, του φιλολογικού είδους και της ερμηνείας του έργου καθώς κι η πιθανή σχέση του με τον Μαρκίωνα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορα χαρακτηριστικά του, όπως ο μυστικός χαρακτήρας, οι χρησμοί που περιέχει, τα στοιχεία από την ιωάννεια παράδοση, η κοσμολογία του, η κάθοδος του Χριστού, η εσχατολογία του κι η εκ παρθένου σύλληψη. Στην τελευταία μελέτη παρουσιάζεται ο P.Amh. I 1, που είναι ο ελληνικός μάρτυρας του κειμένου. 

J.N. Bremmer, T.R. Karmann, T. Nicklas, The Ascension of Isaiah. Studies on Early Christian Apocrypha, 11. Leuven: Peeters 2016
ISBN: 978-90-429-3199-2
XVI-418 p.
58 EURO

Δεν υπάρχουν σχόλια: