Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Η ιουδαϊκή πηγή της "Συνοπτικής Αποκάλυψης" / The Jewish roots of the "Synoptic Apocalypse"

Scrinium 11 (2015)

Basil Lourié, "The 'Synoptic Apocalypse' (Mt 24–25 Par.) and Its Jewish Source," 87-108

Δεν υπάρχουν σχόλια: