Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Ένα νέο βιβλίο για το την εκκλησία της Dura-Europos / A new book on the Dura-Europos church

Από τις εκδόσεις του Yale University κυκλοφόρησε μία νέα μελέτη για την αρχαιότερη εκκλησία στην Dura-Europos. O συγγραφέας του, Michael Peppard, δίνει τις σχετικές ιστορικές πληροφορίες και σχολιάζει θεολογικά την εκκλησία του 3ου αι. μ.Χ. που βρέθηκε στην Dura-Europos της Συρίας. Παρέχει νέες ερμηνείες των εικονογραφικών παραστάσεων κι απομακρύνεται έτσι από τις κυριαρχούσες στην έρευνα θέσης:

Michael Peppard, The World's Oldest Church: Bible, Art, and Ritual at Dura-Europos, Syria, Sykrisis Series, New Haven / London: Yale University Press, 2016
336 pages
ISBN: 978-0300213997
50.00 $

Δεν υπάρχουν σχόλια: