Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του RestQ / The current issue of RestQ

Restoration Quarterly 57:4 (2015)

  • James W. Thompson, " 'Strangers on the earth' : philosophical perspective on the promise in Hebrews," 193-212
  • Bryan A. Nash, "Point of view and the women's silence : a reading of Mark 16:1-8,"  225-232

Δεν υπάρχουν σχόλια: