Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Ένα νέο βιβλίο για την Κυριακή Προσευχή / A new book on Lord's Prayer

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε στη μνήμη του πρόσφατα εκλιπόντος καθηγητή της Καινής Διαθήκης Eduard Lohse ένας ενδιαφέρων τόμος για την κατανόηση κι ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής μέσα στην ιουδαϊκή της και αρχαία χριστιανική συνάφεια, καθώς και τις δύο εκδοχές παράδοσής της:

Florian Wilk (Ed.), Das Vaterunser in seinen antiken Kontexten: Zum Gedenken an Eduard Lohse, FRLAN, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2016
199 pages 
ISBN 978-3-525-54052-7
hardcopy 65,00 € / pdf 54,99 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: