Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 71:3 (2015)

  • Martin Ebner, "Die Stefanusleute in Antiochia (Apg 11,19f.) und Paulus auf dem Areopag (Apg 17,16-34)," 241-255 (abstract)
  • Michael Pietsch, "Schuld und Geschichte. Schriftprophetische Identitätskrise im Ezechielbuch," 308-325 (abstract)
  • Hans-Peter Mathys, «Erinnere dich meiner, mein Gott, mir zum Guten (Neh 13,31)," 326-362 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: