Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 25:3 (2016)

  • Andrei Orlov, "Glorification through Fear in 2 Enoch," 171-188 (abstract)
  • Tavis A. Bohlinger, "The Akedah in Pseudo-Philo: A Paradigm of Divine–Human Reciprocity," 189-227 (abstract)
  • Phillip Muñoa, "Raphael the Savior: Tobit's Adaptation of the Angel of the Lord Tradition," 228-243 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: