Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Synthesis / An article of biblical interest in the current issue of Synthesis

Synthesis 4:1 (2015)

Χαράλαμπος Ατματζίδης, "Ο Πάπας Λέων Α´ (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του ("Τόμος")"

Δεν υπάρχουν σχόλια: