Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Η ερμηνεία του δεκαλόγου από τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα / The interpretation of the Decalogue by Clement of Alexandria

Journal of Early Christian Studies 23:4 (2015)

Robert G. T. Edwards, "Clement of Alexandria’s Gnostic Exposition of the Decalogue," 501-528 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: