Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του CRR / An article of biblical interest in the current issue of CRR

Current Research on Religion 3:3 (2015)

Aaron W Hughes, "The politics of biblical interpretation: A review essay," 282-296 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: