Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Etudes théologiques et religieuses 90:3 (2015)

  • John D. Caputo, "Insistance et hospitalité : Marthe et Marie dans un monde postmoderne" (abstract)
  • Vincent Delecroix, "La Bible à la lettre. Délittéralisation et lecture littérale chez Caputo" (abstract)
  • Élian Cuvillier, "Puissance de la faiblesse divine. Relire 1 Co 1,18-25 en compagnie de John D. Caputo" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: