Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 80:3 (2015)

  • Jürgen Wehnert, "Sammelbände zum Neuen Testament 2000 – 2014 (Teil 3)," 257-295
  • Peter Müller, Der 1. Petrusbrief (Teil 1)," 335-371
  • Julian Elschenbroich, "Das Neue Testament in der Orthodoxen Kirche. Grundlegende Fragen einer Einführung in das Neue Testament," 372-375

Δεν υπάρχουν σχόλια: