Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Το ηλεκτρονικό περιοδικό e-Theologos / The e-journal e-Theologos

Το ηλεκτρονικό περιοδικό e-Theologos εκδίδεται από την θεολογική σχολή του Pressov (Σλοβακία) και δημοσιεύει άρθρα σχετικά με τη θεολογία. Εκδίδεται δύο φορές ετησίως από το deGruyter κι είναι ελεύθερης πρόσβασης. Στα δύο τελευταία τεύχη μεταξύ άλλων δημοσιεύονται και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

e-Theologos 3:2 (2012)e-Theologos 4:1 (2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια: