Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 49:1 (2015)

Frederick Kakwata, "An inquiry into socio-historical factors contributing to poverty within the Early Church in Palestine"

Δεν υπάρχουν σχόλια: