Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεὐχος του JCRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 11 (2015)

Chris S. Stevens, "John 9.38-39a: A Scribal Interjection for Literary Reinforcement," 19-32

Δεν υπάρχουν σχόλια: