Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015)

Christopher M. Jones, "Seeking the Divine, Divining the Seekers: The Status of Outsiders Who Seek Yahweh in Ezra 6:21"

Δεν υπάρχουν σχόλια: