Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 77:4 (2015)

  • David A. Bosworth, "Weeping in Recognition Scenes in Genesis and the Odyssey," 619-639
  • Michael A. Lyons, "Psalm 22 and the "Servants" of Isaiah 54; 56-66," 640-656
  • Paul V. Niskanen, "Who Is Going to Marry You? The Text of Isaiah 62:5," 657-667
  • Eugene Eung-Chun Park, "Covenantal Nomism and the Gospel of Matthew," 668-685
  • Todd R. Hanneken, "Moses Has His Interpreters: Understanding the Legal Exegesis in Acts 15 from the Precedent in Jubilees," 686-706
  • Georges Massinelli, O.F.M., "Christ and the Law in Romans 10:4," 707-726

Δεν υπάρχουν σχόλια: