Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Scriptura / A new article in the current issue of Scriptura

Scriptura 114 (2015)

Miranda Pillay, "Good News for All? A Feminist Perspective on the Gospel of Matthew"

Δεν υπάρχουν σχόλια: