Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThR / A new article of biblical interest in the current issue of ThR

Theologische Rundschau 80:2 (2015)

Andreas Lindemann, "Neuere Literatur zum »Synoptischen Problem«" 214-250

Δεν υπάρχουν σχόλια: