Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / Two articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Hervomde teologiese studies 71:3 (2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια: