Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Journal of Eastern Christian Studies / An article of biblical interest in the current issue of Journal of Eastern Christian Studies

Journal of Eastern Christian Studies 66:3-4 (2014)

Sara Schulthess, "Liste des manuscrits arabes des lettres de Paul: Résultats préliminaires," 153-167

Δεν υπάρχουν σχόλια: