Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του FSR / A new article of biblical interest in the current issue of FSR

Feminist Studies in Religion 31:1 (2015)

Ira D. Mangililo, "When Rahab and Indonesian Christian Women Meet in Third Space" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: