Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article of biblical interest in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια: