Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Πρώτοι Χριστιανοί και Νόμος / Early Christians and the Law

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του Isaac W. Oliver σχετικά με τη στάση του αρχέγονου Χριστιανισμού απέναντι στον Νόμο με βάση τη μαρτυρία των Μτ, Λκ και Πραξ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: