Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Μια μεταποικιακή θεώρηση του Παύλου / A post-colonial reading of Paul

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο του James Constantine Hanges για τη μεταποικιακή (post-colonial) ανάγνωση του μηνύματος του Παύλου:

Δεν υπάρχουν σχόλια: