Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Η Σαλώμη μέσα στην ιστορία / Salomé through history

Τον Οκτώβριο 2014 το Πανεπιστήμιο του Rochester διοργάνωσε ένα συνέδριο με θέμα την πρόσληψη της Σαλώμης και της ιστορίας της σε κείμενα όπως της ΚΔ και του Ιωσήπου αλλά και στην τέχνη, τη λογοτεχνία, το θέατρο. Πολλές από τις εισηγήσεις έχουν αναρτηθεί στο youtube και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε, αν επισκεφτείτε την παρακάτω σελίδα του ιστολογίου Βiblical Studies Online: Δεν υπάρχουν σχόλια: