Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Τα θαύματα στην ΚΔ / η έρευνα σήμερα / Miracles in the NT: current research

Το πρόσφατο άρθρο του Graham H. Twelftree στο περιοδικό Currents in Biblical Research 12:3 (2014) με ελεύθερη πρόσβαση:

Graham H. Twelftree, "The Miraculous in the New Testament: Current Research and Issues," CBR 12/3 (2014): 321-352

Δεν υπάρχουν σχόλια: