Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον JHS / Two new articles in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 14 (2014)Δεν υπάρχουν σχόλια: