Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Στο τρέχον τεύχος του Numen 61:5/6 (2014) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων κι οι εξής μελέτες σχετικές με διάφορες θρησκευτικές ομάδες κατά την ύστερη αρχαιότητα:
  • Jonathan Cahana, "Androgyne or undrogyne? : queering the gnostic myth," 509-524
  • Benjamin  Brown, "'But me no buts' : the theological debate between the Hasidim and he Mitnagdim in light of the discourse-markers theory," 525-551
  • Dylan M. Burns, "Sethian crowns, Sethian martyrs? : Jewish apocalypses and Christian martyrs in a gnostic literary tradition," 552-568
  • Richard L. Gordon, "Coming to terms with the "Oriental religions of the Roman Empire" : review essay," 657-672

Δεν υπάρχουν σχόλια: