Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Το χαμένο ευαγγέλιο του Ιησού / The lost Gospel of Jesus

Μία σειρά από σοβαρές αντιδράσεις και βιβλιοκρισίες του βιβλίου των Wilson & Jacobovici The Lost Gospel έχουν αναρτηθεί σε διάφορες σελίδες και ιστολόγια στο διαδίκτυο. Με το θέμα πολύ σύντομα είχαμε ασχοληθεί κι εδώ σε παλαιότερη ανάρτηση 
Εδώ παραθέτω μερικά ενδιαφέροντα κείμενα κριτικής:

Ο James H. Charlesworth, "Has Lost Gospel Been Found Proving Jesus Married Mary of Migdal?" (στο academia.edu)

Richard Bauckham, "Assessing the Lost Gospel"


Δεν υπάρχουν σχόλια: