Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του DSD / In the current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 21:3 (2014)
  • Loren T. Stuckenbruck, "“Qumran Aramaic” Today: Reflections on the Contributions in this Issue of Dead Sea Discoveries," 277-288 (abstract)
  • Michael Segal, "Who is the ‘Son of God’ in 4Q246? An Overlooked Example of Early Biblical Interpretation," 289-312 (abstract)
  • Joseph L. Angel, "Reading the Book of Giants in Literary and Historical Context," 313-346 (abstract)
  • Jan Joosten, "The Verb גער “to Exorcize” in Qumran Aramaic and Beyond," 347-355 (abstract)
  • Edward M. Cook, "Qumran Aramaic, Corpus Linguistics, and Aramaic Retroversion," 356-384 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: