Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 35:1 (2014)

Llewellyn Howes, "Condemning or liberating the twelve tribes of Israel?: Judging the meaning of κρίνοντες in Q 22:28, 30"

Δεν υπάρχουν σχόλια: