Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThLZ/ An article of biblical interest in the current ThLZ

Theologische Literatur Zeitung 139 7/8 (2014)

Christof Landmesser, "Geschichte als Interpretation in der neutestamentlichen Wissenschaft : eine Skizze zu einer theologischen Aufgabe," 813-830

Δεν υπάρχουν σχόλια: