Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Παπυρολογικά υπομνήματα Β΄ Κορινθίους / Papyrological commentaries: 2 Corinthians

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht ο τέταρτος τόμος στη σειρά Papyrologische Kommentare ο οποίος είναι αφορά στην ερμηνεία της Β΄ Κορινθίους με τη βοήθεια των παπυρολογικών ευρημάτων. Ιδιαίτερα ο συγγραφέας Peter Arzt-Grabner αξιοποιεί τις μαρτυρίες από παπύρους και όστρακα στην συζήτηση θεωριών σύνταξης της επιστολής, των επισκέψεων του Παύλου στην Κόρινθο, του ρόλου των κομιστών επιστολών στον αρχαίο κόσμο, των φυλακίσεων, των ασθενειών, των αρωμάτων, των συστατικών επιστολών, της λογείας από την οπτική των θιάσων, του διασυρμού και της συκοφαντίας στον αρχαίο κόσμο κ.ά. 

Peter Arzt-Grabner, 2. Korinther (Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014
583 pages
ISBN 978-3-525-51002-5
120,00 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: