Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Στο τρέχον τεύχος του RestQ / In the currency issue of RestQ

Restoration Quarterly 56:2 (2014)

Preston T. Massey, "Cicero, the Pastoral Epistles, and the issue of pseudonymity," 65-84

Claude E. Cox, "Some things Biblical scholars should know about the Septuagint / Claude Cox," 85-98

Benjamin J. Williams, "Brotherhood motifs in the parable of the Prodigal Son," 99-109

Δεν υπάρχουν σχόλια: