Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Ένα ενδιαφέρον άρθρο στο τρέχον τεύχος του Augustinianum / An interesting article in the current issue of Augustinianum

Augustinianum 54:1 (2014)

Ilaria L. Ramelli, "The Jesus movement's flight to Pella and the 'parting of the ways'," 35-51

Δεν υπάρχουν σχόλια: