Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Στο τρέχον τεύχος του Ancient Society / In the current issue of Ancient Society

Από το τρέχον τεύχος του περιοδικού Ancient Society 43 (2013) σταχυολογώ ορισμένα άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσον αφορά την ιστορία των χρόνων της Καινής Διαθήκης:

  • Bart VAN BEEK / Mark DEPAUW, "Quantifying Imprecisely Dated Sources: A New Inclusive Method for Charting Diachronic Change in Graeco-Roman Egypt," 101-114 (abstract)
  • Dirk ROHMANN, "Book Burning as Conflict Management in the Roman Empire (213 BCE - 200 CE)," 115-149 (abstract
  • Pieter W. VAN DER HORST, "The Omen of Sneezing," 213-221 (abstract)
  • Monica BERTI, "Collecting Quotations by Topic: Degrees of Preservation and Transtextual Relations among Genres," 269-288 (abstract)
  • Dominique LENFANT, "The Study of Intermediate Authors and its Role in the Interpretation of Historical Fragments," 289-305 (abstract

Δεν υπάρχουν σχόλια: